PRÈMIU WAGNER / TESIS DE LÀUREA IN SARDU
PRÈMIU WAGNER / TESIS DE LÀUREA IN SARDU

Su 12 de maju de su 2015 AMUS CUNGIADU SA REGORTA DE FUNDOS cumintzada su 28 de abrile, pro finantziare su CUNCURSU MAX LEOPOLD WAGNER pro TESIS DE LÀUREA IN SARDU, ed. 2015. Amus otentu 1344€! Nde fìamus chirchende 1200€. Luego amus a ghetare su BANDU DE CUNCURSU. GRÀTZIAS a sos DONADORES chi cunsentint custu Cuncursu:

“Altracultura”, sotziedade cooperativa, Assòtziu Culturale “Àndala Noa”, Tonino Bassu, CristianuBecciu, Lisandru Beccu, Antoni Boe Chiccone,Mario Carboni, Gianni Carta, Adrian Cescje,Diegu Corràine, Marcello Cucca, FrancescoCuccu, Andria Dettori, Martine Faedda, ClaraFarina, Gabriele Farina, Antonia Fenu, MariaFloris, Sarvadore Floris, Federicu Francioni,Domìnighe Fumagalli, Giagu Ledda, FrancoMarcello, Antoni Marchi, Attilio Mastino, LuzMéndez,Pitzente Migaleddu, Dàvide Mulas marci, Pretu Murru, Davide Nurra, Maurizio Oggianu, Nino Pala, Larentu Palermo, Giannin Persico, Fabio Pillonca, Gianfranco Pinna, Maria  Piras, Bachis Porru, Bibiana Salis, Fabio Solinas,Gianfran

Su 12 de maju de su 2015 AMUS CUNGIADU SA REGORTA DE FUNDOS cumintzada su 28 de abrile, pro finantziare su CUNCURSU MAX LEOPOLD WAGNER pro TESIS DE LÀUREA IN SARDU, ed. 2015. Amus otentu 1344€! Nde fìamus chirchende 1200€. Luego amus a ghetare su BANDU DE CUNCURSU. GRÀTZIAS a sos DONADORES chi cunsentint custu Cuncursu:

“Altracultura”, sotziedade cooperativa, Assòtziu Culturale “Àndala Noa”, Tonino Bassu, CristianuBecciu, Lisandru Beccu, Antoni Boe Chiccone,Mario Carboni, Gianni Carta, Adrian Cescje,Diegu Corràine, Marcello Cucca, FrancescoCuccu, Andria Dettori, Martine Faedda, ClaraFarina, Gabriele Farina, Antonia Fenu, MariaFloris, Sarvadore Floris, Federicu Francioni,Domìnighe Fumagalli, Giagu Ledda, FrancoMarcello, Antoni Marchi, Attilio Mastino, LuzMéndez,Pitzente Migaleddu, Dàvide Mulas marci, Pretu Murru, Davide Nurra, Maurizio Oggianu, Nino Pala, Larentu Palermo, Giannin Persico, Fabio Pillonca, Gianfranco Pinna, Maria  Piras, Bachis Porru, Bibiana Salis, Fabio Solinas,Gianfranco Sollai, Antonello Spiggia, Frantzisca Spiggia, Gianluigi Stochino, Giuanna Tuffu.

pro sa Sotziedade pro sa limba sarda

Diegu Corràine

 

Vuoi fare di più?
Anche tu puoi sostenere le campagne con iniziative personali di raccolta fondi.
AVANTI
INDIETRO
  € 100

  Assòtziu culturale "Àndala noa"

  13 Maggio 2015

  "pro su sardu ufitziale finas in s'universidade!"
  € 16

  Giovanna Tuffu

  13 Maggio 2015

  "pro afortire sa limba sarda in cada àmbitu, finas in cussu acadèmicu"
  € 21

  Giovanna Tuffu

  13 Maggio 2015

  "pro abortire sa limba sarda in cada àmbitu, finas cussu acadèmicu"
  € 20

  Antonio Marchi

  12 Maggio 2015

  € 21

  Antonio Marchi

  12 Maggio 2015

Raccolto

€ 1.344

Donatori

47
Terminato
Vuoi fare di più? Raccogli fondi anche tu

Raccolto

€ 1.344

DA 47 Donatori

Terminato

Loading…
X

ATTENZIONE